customenu

Vladimír Chovanec

Podvŕtavanie – pretláčane pneumatickým krtom popod cesty, chodníky, dlažby, zatrávnené plochy atď. za účelom vedenia vody, elektriky, plynu, telekomunikácií. V službe je aj ukladanie ochranných rúr (chráničiek), do ktorých sa ukladajú (naťahujú inžinierske siete – voda, plyn, elektrika a pod. Výhodou pretláčania pneumatickým krtom je možnosť vykonania pretlakov aj v kamenistej a štrkovej pôde, kde môže dôjsť pri pretláčaní k zasypávaniu otvoru. Vytýčenie a vysondovanie inžinierskych sietí (vedení), ktoré sa križujú s pretlakom zabezpečí vždy objednávateľ. Výkop štartovacej jamy je 150 x 60 x potrebná hĺbka. Cieľová jama zvyčajne stačí šírka ryhy do ktorej sa konkrétna sieť vkladá.

Výhody pretláčania :
– minimálne výkopové práce
– žiadne poškodenie povrchov a upravených plôch v mieste pretláčania
– nepatrné sociálne náklady spôsobené budovaním obchádzok, uzávierok, inštalovaním signálnych zariadení a pod
– krátke časy pretláčania
– presnosť zariadenia.
– mimoriadna nenáročnosť na priestor.
– široká oblasť použitia

Cena za bm je 20,00 €.

telefón:
0908 147 928

email:
chovanec7[zavináč]pobox.sk

, ,